HomeInformatie aanvragenOfferte aanvragenWerken bij Westfort nvContact gegevens

Bedrijfsprofiel
Producten en Diensten
Digitaal aanleveren
Repro Check
Reprografisch Centrum
Drukkerij
Veel gestelde vragen
Sitemap

 

 

 

 

 

Drukkerij

Westfort n.v. Drukkerij en Reprografisch centrum is een niet meer weg te denken speler in de communicatiewereld. Met een doordachte mix van mensen en middelen biedt Westfort voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers alle faciliteiten voor het organiseren van communicatiestromen.
Met één gezamenlijk doel: de boodschap effectief overbrengen naar gevarieerde doelgroepen. Om dat doel te bereiken werken wij graag Schouder aan Schouder met u samen. Aan optimale communicatie. En daarmee aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie.
Na een goed idee zorgen wij voor de realisatie van uw plannen.

Producent van communicatiemiddelen, organisator van communicatiestromen
Kwalitatief hoogwaardig drukwerk vervaardigen is een vak apart. Want hoe mooi of verrassend ook, het staat immers altijd in dienst van uw communicatie. U wilt laten zien wie u bent. Wat u te bieden heeft. En daarbij zijn communicatie-uitingen slechts het gereedschap om dat doel te bereiken. Maar dat gereedschap moet wel herkenbaar zijn en consistent. Zodat het effectief bijdraagt aan het imago van uw organisatie.
Elke organisatie streeft met haar promotionele items naar een heldere, sprekende en persoonlijke manier van communiceren. Die aansluit bij de identiteit van haar huisstijl.

Folders, flyers, leaflets, brochures, jaarverslagen zijn enkele voorbeelden van dergelijke items. Het zijn de bouwstenen in het proces van informatie-overdracht.

Voorbeelden:
Jaarverslagen!

De status van een jaarverslag is enorm. Het is immers niet alleen de financiële verantwoording over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het is ook een communicatie-instrument dat geraadpleegd wordt door aandeelhouders, besluitvormers, financiële analisten en tal van relaties. Hoe produceer je zo’n corporate communicatie-instrument? In samenwerking met top-vormgevers. Met totale geheimhoudingsplicht. En vaak onder een enorme tijdsdruk.

Niet alleen aan de vormgeving, maar ook aan de productie van jaarverslagen worden hoge eisen gesteld. De productietijd is vaak zeer geconcentreerd; de deadline is heilig. Natuurlijk moet er minutieuze aandacht zijn voor de juiste weergave van gegevens.

 

Daarbij komt nog dat er verschillende partijen aan meewerken. Gestroomlijnde communicatie tussen de opdrachtgever, vormgever en producent is dan ook een eerste vereiste. Bij Westfort n.v. stemmen we dan ook eerst een goede projectorganisatie af op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Eén contactpersoon coördineert daarbij de volledige productie en begeleiding.
En als u plannen heeft uw jaarverslag ook op cd-rom of via internet te publiceren, biedt Westfort n.v daar doelgerichte oplossingen voor.

Uw huisstijl
Eén organisatie, één gezicht. Herkenbaar en consistent. Een juist gebruik van uw huisstijl is daarbij van groot belang. De regels in het huisstijlhandboek zijn daarom zeer stringent. Maar hoe zorg je ervoor dat ze worden nageleefd?
En zichtbaar worden in drukwerk? Zeker wanneer verschillende partijen werken aan verschillende uitingen is de bewaking van de huisstijl geen sinecure. Westfort brengt uitkomst.

Over vormgeving valt te twisten. Over een correct gebruik van huisstijlelementen niet. Drukwerk dat op het oog in de goede richting komt, blijkt in de praktijk vaak net een andere nuance te hebben. Wat voor de één aanvaardbaar is, vindt de ander onacceptabel. Daarom neemt Westfort op dit gebied geen enkel risico. En treden wij graag op als lijfwacht die waakt over het kleurgebruik van uw huisstijl, lay-out toepassingen, typografie, logogebruik en papierkeuzes. Door de jaren heen, door alle uitingen heen. Dat levert kwalitatief hoogstaande huisstijluitingen op, die slechts in creatief en communicatief opzicht doelgroepen kunnen verrassen.

U bereikt doelgroepen op maat
Organisaties met veel kleine doelgroepen stuiten regelmatig op problemen bij de samenstelling en productie van hun documentatie materiaal. Want wat voor de ene doelgroep interessant is , kan voor de andere volkomen irrelevant zijn. En het gaat natuurlijk erg ver om voor elk segment uit de doelgroep aparte communicatie-uitingen op conventionele wij ze te produceren. Digitaal printen biedt adequate oplossingen.